Generisk Apotek

Vaccination

Bestyrelsen beslutter at børn på stedet skal følge det danske børnevaccinationsprogram til og med det 5. år (https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination). Dette af hensyn til smittefaren overfor små børn som endnu ikke kan følge vaccinationsprogrammet samt børn der af andre helbredsmæssige årsager ikke kan vaccineres.

Kravet om vaccination kommer til at gælde alle nyoptagelser samt desuden i f.m. skift i mellem vuggestue, børnehave og skole når nyt stamkort udfyldes. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravet, dette ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen og kun i f.m. særlige helbredsmæssige årsager.

Besluttet og godkendt på Skolebestyrelsesmødet den 18. sep. 2019.