Generisk Apotek

Vaccination og medicin

Bestyrelsen beslutter at børn på stedet skal følge det danske børnevaccinationsprogram til og med det 5. år (https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination). Dette af hensyn til smittefaren overfor små børn som endnu ikke kan følge vaccinationsprogrammet samt børn der af andre helbredsmæssige årsager ikke kan vaccineres.

Kravet om vaccination kommer til at gælde alle nyoptagelser samt desuden i f.m. skift i mellem vuggestue, børnehave og skole når nyt stamkort udfyldes. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravet, dette ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen og kun i f.m. særlige helbredsmæssige årsager.

Besluttet og godkendt på Skolebestyrelsesmødet den 18. sep. 2019.

 

Retningslinjer Vedrørende medicingivning i vuggestue og naturbørnehaven.

Hele året- hvor mange mennesker er samlet, svirrer det med mange forskellige bakterier og virus. Børn skal kunne følge en normal hverdag, for at kunne være i vuggestuen/naturbørnehaven.

Da personalet ikke har en sundhedsfaglig baggrund, læner vi os op ad Sundhedsstyrelsens anbefaling om at medicin så vidt muligt gives i hjemmet udenfor det tidsrum, barnet er i dagtilbud.

Når det er sagt, så er der altid undtagelser og dette gælder ved kroniske lidelser som f.eks. astma og bronkitis, eller akutte livstruende sygdomme som f.eks. feberkramper. Her giver personalet den medicin, der gør det muligt for barnet at være i daginstitutionen.

Medicinen skal være lægeordineret – også selvom det er håndkøbs- eller naturmedicin. I disse tilfælde er forældre ansvarlige for at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivning videregives til personalet. I de fleste tilfælde vil påskriften på medicin beholderen være tilstrækkelig instruktion.

Beholderen/emballagen skal være original og skal have læselig påskrift med oplysning om barnets navn og CPR-nummer, medicinens art og den ordinerede dosis.

Medicinen afleveres altid til personalet og opbevares utilgængelig for uvedkommende.

Hvis en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, vil vi anmode forældre om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen.( Derudover skal forældre altid udfylde et skema for medicingivning som skal afleveres i institutionen til gruppepædagog)

Der udskrives også en del øredråber, øjendråber, øjensalve, næsespray, penicillin m.m. Vi vil her opfordre jer til at time medicingivningen, så den foregår hjemme. Hvis medicin skal gives 3 gange i døgnet, kan tidspunktet rykkes uden betydning for effekten og passes ind så det kan gives hjemme.

I tilfælde hvor personalet skal give indvortes medicin til barnet, forsøger vi at motivere barnet til at tage medicinen, men tvinger det aldrig. Hvis barnet nægter – må medicinen gives hjemme.Personalet kan aldrig blive draget til ansvar, hvis medicinen ikke bliver givet rettidigt. Vi udøver en særlig service og indsats – som i en travl hverdag kan glemmes. Mejls nov. 2021