www.generiskapotek.com

Tilsyn

Her kan I læse referat fra tilsyn:

Anmeldttilsyn

Uanmeldttilsyn

Uanmeldt tilsynsbesøg i Vuggestuen/Børnehaven Engen den 17. December 2019

Jeg blev taget godt imod da jeg kom på uanmeldt tilsyn, nogle børn var på vej i hallen for at lege, nogle børn sov da jeg kom, der var kun et enkelt barn på stuen med Joan, som fortalte at hun synes det var et godt børneliv for børnene med de muligheder de har i vuggestuen, hvor de er gode til at dele børnene op og give dem oplevelser. Der er 14 børn indskrevet pt. og det 15 barn kommer pr 1. Januar. Der der 2 pædagoger på fuld tid, 1 på 32 timer, 1 pæd. Ass på 37 og medhjælper på 34 timer. Børnene sover når de har brug for det, men der er altid et samarbejde med forældrene. Det ene barn der er på stuen bliver der snakket stille og rolig med, en dejlig omsorg inden barnet skal have en flaske og puttet. Forskellige Læringsmiljøer i løbet af dagen, der er samling hver dag med en kuffert hvor børnene kan vælge fra.
Joan fortæller at de er gode at dele børnene så de store får de udfordringer de skal have, så de små får den plads de har brug for.
Nærvær, tryghed og omsorg er i højsæde i vuggestuen. Joan fortæller at forældrene giver udtryk for at der er en dejlig stemning i vuggestuen når de afleverer og henter.
Da jeg kom over i børnehaven blev jeg modtaget af flere børn, som utrolig gerne ville fortælle,den ene fortalte,at hun var syg igår og at hun var helt frisk idag.
I en af husene blev jeg budt velkommen og børnene fortalte livligt om at de skulle have julefrokost og pebernødder.
Udenfor var der en praktikant og en medhjælper der havde nogle børn med i sandkassen, de var meget optaget af legen og grave kanaler m.v.der var masser af vand der blev flyttet rundt med. Der var en god dialog med børnene, når de henvendte sig til de voksne og børnene imellem..
Kort besøg ved Uglerne, som lige havde kaldt børnene til samling, jeg snakkede med 2 piger inden jeg gik ind, de gik med mig for de skulle også til samling. Det var 2 engagerede voksne der havde samling og børnene var meget opmærksomme på det de skulle igang med.
Malene fortalte at de lige havde delt Larverne, så nu var de 8 børn og 3 nye til januar.
Børnene er igang med at lave julegaver sammen med Malene, der er en dejlig stemning i huset, børnene har børnene mulighed for at gå fra når de synes de er færdige med det de er igang med. Malene inddrager børnene i hvad de gerne vil i forhold til julegaven. Der er en medhjælper på stuen og en uddannet pædagog Malene.Børnene tager initativ til leg med Lego og medhjælperen ligger guitaren og deltager i børnenes Lego leg.
Jeg oplever nogle nærværende voksne og børn der er godt fordybet i deres leg rundt i hele børnehaven.
Tilsynsførende Berit Jakobsen

Leave a Reply