www.generiskapotek.com

Tilsyn

Her kan I læse referat fra tilsyn:

Anmeldttilsyn

Uanmeldttilsyn

Uanmeldt tilsynsbesøg i Vuggestuen/Børnehaven Engen den 17. December 2019

Jeg blev taget godt imod da jeg kom på uanmeldt tilsyn, nogle børn var på vej i hallen for at lege, nogle børn sov da jeg kom, der var kun et enkelt barn på stuen med Joan, som fortalte at hun synes det var et godt børneliv for børnene med de muligheder de har i vuggestuen, hvor de er gode til at dele børnene op og give dem oplevelser. Der er 14 børn indskrevet pt. og det 15 barn kommer pr 1. Januar. Der der 2 pædagoger på fuld tid, 1 på 32 timer, 1 pæd. Ass på 37 og medhjælper på 34 timer. Børnene sover når de har brug for det, men der er altid et samarbejde med forældrene. Det ene barn der er på stuen bliver der snakket stille og rolig med, en dejlig omsorg inden barnet skal have en flaske og puttet. Forskellige Læringsmiljøer i løbet af dagen, der er samling hver dag med en kuffert hvor børnene kan vælge fra.
Joan fortæller at de er gode at dele børnene så de store får de udfordringer de skal have, så de små får den plads de har brug for.
Nærvær, tryghed og omsorg er i højsæde i vuggestuen. Joan fortæller at forældrene giver udtryk for at der er en dejlig stemning i vuggestuen når de afleverer og henter.
Da jeg kom over i børnehaven blev jeg modtaget af flere børn, som utrolig gerne ville fortælle,den ene fortalte,at hun var syg igår og at hun var helt frisk idag.
I en af husene blev jeg budt velkommen og børnene fortalte livligt om at de skulle have julefrokost og pebernødder.
Udenfor var der en praktikant og en medhjælper der havde nogle børn med i sandkassen, de var meget optaget af legen og grave kanaler m.v.der var masser af vand der blev flyttet rundt med. Der var en god dialog med børnene, når de henvendte sig til de voksne og børnene imellem..
Kort besøg ved Uglerne, som lige havde kaldt børnene til samling, jeg snakkede med 2 piger inden jeg gik ind, de gik med mig for de skulle også til samling. Det var 2 engagerede voksne der havde samling og børnene var meget opmærksomme på det de skulle igang med.
Malene fortalte at de lige havde delt Larverne, så nu var de 8 børn og 3 nye til januar.
Børnene er igang med at lave julegaver sammen med Malene, der er en dejlig stemning i huset, børnene har børnene mulighed for at gå fra når de synes de er færdige med det de er igang med. Malene inddrager børnene i hvad de gerne vil i forhold til julegaven. Der er en medhjælper på stuen og en uddannet pædagog Malene.Børnene tager initativ til leg med Lego og medhjælperen ligger guitaren og deltager i børnenes Lego leg.
Jeg oplever nogle nærværende voksne og børn der er godt fordybet i deres leg rundt i hele børnehaven.
Tilsynsførende Berit Jakobsen

Uanmeldt tilsyn den 24. november 2020

  1. november 2020 

Personale i vuggestuen, Belinda, Pernille og Camilla K, Joan og Camilla 

Da jeg kom på uanmeldt tilsyn i vuggestuen blev jeg budt velkommen af  Pernille. Der var en dejlig stemning på stuen, hvor børnene var i gang med  at lege, kort efter blev børnene kaldt til samling ved bordet. Børnene løb  hurtig hen til bordet og de viste glæde da de så deres sangkuffert. Børnene  var meget opmærksomme og deltagende i aktiviteten. Først sang de Hej  velkommen med forskellige bevægelser. Både Belinda og Pernille var  fantastiske i kontakten med de enkelte børn, de formåede at have alle  børnene med, der blev arbejdet kropsbevidsthed, hvor børnene hele tiden  blev taget med på råd til hvor rasleægget så skulle hen. Der var en kuffert  der blev sendt rundt til børnene, de vælger så ud fra et billede hvilken sang  de gerne ville synge, et barn vælger hjulene på bussen. Mester Jakob bliver  sunget, sangen er ny i kassen, børnene er meget opmærksomme selv om  de ikke kender sangen. 

Pernille fortæller at de har samling 3 dage om ugen, hvor børnene altid har  medbestemmelse til hvad der skal arbejdes med. Belinda fortæller at om  mandagen får børnene lov at lande efter weekenden og der er stor fokus på  hvad børnene har brug for. 

Både Belinda og Pernille er meget nærværende og lyttende til børnene, der  bliver sat ord på og snakket med børnene på en stille og rolig måde.  Der er 7 lidt ældre børn i den anden gruppe.  

Belinda fortæller at de til samling godt kan finde på at gå ud først og lave  samling bagefter, der bliver altid set på hvad er det børnene har behov for.  Da Belinda siger til det sidste barn at han skal ud, smiler han over hele  hovedet og drøner ud for at få tøj på. 

Udenfor er Camilla og børnene snart i gang med leg forskellige steder på  legepladsen. 

Uanmeldt tilsyn i børnehaven  

Da jeg kommer over i børnehaven, møder jeg en lille tillidsfuld pige med  pandelampe, hun fortæller at hun har slukket for den fordi det er lyst.  Da jeg kommer ind på området bliver jeg budt velkommen Af Merethe, som  er i gang med at lave pandekager over bål med en gruppe på 17 børn,  børnene fortæller mig om forskellige ting, de snakker stille og roligt med hinanden, mens de venter på at pandekagerne er færdige. Jeg spørger ind  til de røde pandekager, og bliver straks korrigeret at de er lyserøde. Da  flere af børnene er færdige med deres pandekage, spørger de efter en  mere, her rammesætter Merethe på en positiv måde, at der kun er en  pandekage til hver, det bliver fuldt ud accepteret af børnene. De fejrer at  de er færdige med at lave julegaver.

Børnene har gode relationer til hinanden, mens de sidder omkring bålet,  Marethe har en god dialog med mange af børnene, mens de spiser  pandekagerne.  

Merethe fortæller at gruppen bliver delt i det nye år. Da alle er færdige  bliver de guidet op på en stor bakke hvor de skal fotograferes, alle er hurtig  oppe på bakken, hvorefter de hurtig får taget et billede. Derefter bliver de  guidet ned til området hvor de skal lege pga covid 19. 

Jeg går efterfølgende ind til gruppen med de store børn, de er alle i gang  med at lave forskellige aktiviteter, save, snitte, lave julegaver færdige,  tegne og nogle børn leger med lego, De voksne er deltagende sammen  med børnene i de forskellige aktiviteter. Jeg snakker med børnene, de  fortæller hvad de hedder og spørger ind til hvad jeg hedder. Jeg snakker  med dem om hvad det bedste er ved at gå i børnehaven? De fortæller at  det er dejlig at fejre fødselsdag, for så får de is, at klatre højt i træerne,  lege gemmeleg, en fortæller at han synes det er bedst at lege Fortnite, jeg  spørger nysgerrigt ind til hvad det er? Han viser med det samme at man  gemmer sig og så skyder man hinanden.  

Der er 13 børn i gruppen i alderen 5-6 år og 2 voksne, 12 drenge og kun 1  pige.  

Der er en dejlig stemning i huset og børnene har gode relationer til  hinanden og til de voksne i huset, både Heine og Linette viser stor  fordybelse med de børn som de arbejder med, gode til at lytte og inddrage  børnene i det de kan være med til.  

Jeg snakker med børnene om de selv kan bestemme hvad de vil lave, de  fortæller at nogle gange bestemmer de voksne, at de skal lege med lego,  og andre gange må de selv bestemme.  

Mens børnene leger med lego, er der en der kravler op på bordet, her  rammesætter Linette på en stille og rolig måde, at barnet skal sætte sig på  bænken.  

Med venlig hilsen 

Berit Jakobsen 

Tilsynsførende 

……………………………………………….

Uanmeldt tilsyn i børnehaven/vuggestuen Engen

18. november 2021

Da jeg kom på uanmeldt tilsyn var børnene i gang med at lave julegaver og lege med modellervoks, de voksne var deltagende i legen, der var en dejlig stemning og børnene snakkede stille og roligt med hinanden, det barn der va i gang med at lave julegaver til sine forældre, var medbestemmende til hvilken gave han ville give til mor og til far, der var en god dialog med medhjælperen og barnet som gav udtryk for at han også gerne ville lege med modeller voks, hun rammesatte på en positiv og god måde, vi skal bare lige pakke gaverne færdig, så kan du også lege med modellervoks, hele tiden blev han inddraget i indpakningen .

De børn der var i gang med modellervoks snakkede stille og roligt med hinanden, de var meget kreative og gode til at deles om de nye ting til modellervoks, spørger hinanden om de må få tingene, Merete støtter et barn i at spørge et andet barn. Merete fortæller at gruppen i starten havde svært ved, at der ikke var struktur på hverdagen og var meget ude, efter vi er kommet ind og har sat mere struktur på dagen har børnene udviklet sig og deres relationer er bedre og vi kan se at de trives meget bedre med hinanden.

Der er søgt timer i Dagtilbudspuljen -til et barn der slet ingen sprog har der er givet afslag på timer, men Kirstin Gåsedal kommer meMerete viser nogle bøger de bruger til sprogstimulering dukker der hedder boblerne Merete guider børnene stille og roligt

10 børn i gruppen 1 var syg idag. 1 pædagog og 1 medhjælper

Sommer fuglene – der er 10 børn og 2 voksne

Gruppen har fokus på en historie om Peter og Ulven, Der er en fantastisk stemning i rummet da jeg kommer, jeg føler mig meget velkommen.

Børnene fortæller så mange ting om historien fra Peter og ulven. Børnene skiftes til at fortælle mig hvor de bor mv. børnene har gode dialoger med hinanden omkring bordet. Ole bliver inddraget når de har behov for hjælp af ham. God opmærksomhed på alle børn.

Uglerne Mette og Susanne og 17 børn – de ældste børn i børnehaven. Gruppen var ved at være færdige med de aktiviteter de havde haft gang i. Jeg mødte nogle imødekommende voksne og nogle meget veltilpasse børn,  der havde en kæmpe lyst til at fortælle om mange forskellige ting. Jeg blev inviteret hen til et bord for at tegne. En rigtig dejlig oplevelse. Mette rammesætter på en positiv og god måde, at børnene skal pakke sammen og have madpakker.

Vuggestuen er der 15 børn indskrevet 3 pædagog 1 pædagogisk ass og en medhjælper

Børnene var lige færdige med at spise madpakker da jeg kom.

Vuggestue har fokus på udeliv, for at hærde dem til børnehave, for at lettere overgangen til børnehave er de store en del i børnehavens område for at de kender området inden de starter.

De 4 store børn sover i shelters, for at lette overgangen til børnehaven.

Børnene sover når de har behov for det, det giver mere veltilpasse børn og børn der er i trivsel.

Børnene er lige færdige med at spise madpakker som de selv har med, vuggestuen giver formiddags og eftermiddags mad til børnene, mellemmåltiderne er sunde og varieret.

Børnene er inddelt i 2 grupper og jeg var hos de yngste, der var en fantastisk dejlig stemning, hvor jeg ser de voksne i god kontakt med børnene både ved bordet og på gulvet.

To voksne sidder ved bordet og spiser med et enkelt barn hver.

Der er en stor bevidsthed om det at være nærværende i relationen med det enkelte barn, når nye børn starter i vuggestuen, har vi roen til at være hos barnet ud fra det behov barnet har, man behøver ikke tage sig af de andre ting for det gør kollegerne når man indkører nye børn.

De store bliver samlet til en bog, børnene er medbestemmende i at vælge hvilken bog de vil læse, børnene er meget optaget af bogen sammen med den voksne der læser. En dejlig stund, inden de skal have et middagshvil.

De voksne i vuggestuen har et dejligt stemmeleje i dialogen med det enkelte barn.

Tilsynsførende

Berit Jakobsen

Leave a Reply