https://www.generiskapotek.com

Sproglig udvikling

Gennem de daglige aktiviteter skal børnene lege med sproget, udvikle deres ordforråd og blive opmærksomme på de forskellige lyde, bøjninger, rytme og tryk i sproget, således at de udvikler et nuanceret og varieret sprog svarende til deres alder. Det er vigtigt at sætte mange ord på aktiviteterne, fx når der bages brød, benævnes de forskellige ting, der skal i brødet. Når vi går tur i skoven, taler vi om de forskellige planter og dyr.

 

Vores mål er, at barnet:

-          Kan kommunikere følelser og behov.

-          Bliver god til at udtrykke sig og skabe kontakt til andre gennem sproget.

-          Opnår nysgerrighed for tegn og symboler.

-          Oplever voksne, der sætter ord på deres handlinger. Børnene skal høre mange ord

og  begreber.

-          Udfordres til at lære at bruge sproget i konfliktløsninger.

 

Vores metode er, at barnet:

-          Oplever, at der er tid og rum til at eksperimentere med sproget.

-          Dagligt oplever at komme til ordre, blive hørt og at skulle lytte til andre.

-          Lærer at kommunikationsformen er situationsbestemt – sproget bruges forskelligt i forskellige sammenhænge.

-          Udfordres af voksne, der er sproglige rollemodeller i hverdagen – voksne som anvender et nuanceret sprog. 

-          Sikres hjælp via PPR/talepædagog ved sproglige udfordringer. Forældre til sprogligt udfordrede børn tilbydes tidlig registrering, samt opfølgning på barnets sprog via sprogscreening. Samt tilbud om at deltage i Naturbørnehavens sproggruppe en gang om ugen.

-          Hører musik, rim, remser og sang.

-          Deltager i dialogisk læsning.

-          Præsenteres for det skriftlige sprog.