www.generiskapotek.com

Sociale kompetencer

Er en forudsætning for at kunne udvikle relationer til andre. Sociale kompetencer udvikles i samspil med andre, hvor alle er ligeværdige parter i fællesskabet.

 

Vores mål er, at barnet:

-          Opnår forståelse for de sociale spilleregler for at kunne trives i fællesskaber.

-          Kan opfatte de følelsesmæssige signaler fra omgivelserne.

-          Udvikler tolerance og respekt for andre.

-          Opnår en robusthed til at indgå i og rumme relationer til andre.

-          Styrkes i at kunne udtrykke sig verbalt, også i pressede situationer.

-          Lærer at indgå i inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til børnenes forskellige personligheder.

-          Opleve at det er vigtigt, at man kan danne venskaber.

-          Lærer at anerkende og respektere andre børn og voksne.

-          Lærer at håndtere konflikter.

 

Vores metode er, at barnet:

-          Bliver mødt af tydelige voksne.

-          Opfordres til og støttes i at skabe relationer til andre børn.

-          Dagligt indgår i forpligtende fællesskaber.

-          Oplever, at det hører til som en del af fællesskabet.

-          Opfordres til -og vejledes i at hjælpe andre.

-          Guides i konfliktsituationer.

-          Møder projekt  ” Fri for mobberi”.