www.generiskapotek.com

Læreplaner

Revideret: August 2016.

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Sociale kompetencer.

3) Sproglig udvikling.

4) Krop og bevægelse.

5) Naturen og naturfænomener.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

 

Evaluering af de pædagogiske læreplaner:

Evalueringen foregår dagligt, som en naturlig del af den pædagogiske praksis, personalet imellem.

Derudover evalueres den samlede pædagogiske læreplan i hver enkelt gruppe hvert år i juni.

Evalueringsformen aftales på personalemødet – fx skriftlig evaluering, fremlæggelse eller lign.

Efterfølgende revideres den nye pædagogiske læreplan gældende fra august til juni.

 

Daglig dokumentation:

Daglig dokumentation aftales på personale mødet i august. Der er mulighed for, at grupperne evaluerer forskelligt, gruppepædagogen har ansvaret for denne aktivitet og for at sikre sig denne dokumentation i forbindelse med evalueringen i juni måned.

Den daglige dokumentation kan foregå på papiropslag, intranettet, sms eller Facebook. Derudover kan der suppleres med foto, udstilling og optræden.