Generisk Apotek

Fri for mobberi

Naturbørnehaven arbejder med konceptet ”Fri for mobberi”.
Fri for Mobberi bygger på at:
• mobning blandt børn er de voksnes ansvar
• en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning
• inddrage tilskuerne til mobning
• udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod.
Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber som fx samtaletavler, massage, rytmik og bøger.
Mary Fonden og Red Barnet har udviklet programmet efter initiativ fra H.K.H. Kronprinsesse Mary. Inspirationen kommer fra The Alannah and Madeline Foundations arbejde mod mobning i Australien.
Se mere på: http://www.friformobberi.dk/fl/foraeldre/omfriformobberi