https://www.generiskapotek.com

Børn med særlige behov

Naturbørnehaven Engen rummer også børn med særlige behov, som vi dagligt gør en pædagogisk indsats for.

Det er vigtigt, at vi gennem barnets signaler, barnets kontakt til omverdenen, barnets sociale kompetencer mm. bliver opmærksomme på, at vi måske har et barn med særlige behov, og som kræver en særlig pædagogisk indsats.

Det er vigtigt, at vi ser barnet med de potentialer, det rummer. Vi skal fokusere på – og arbejde med barnets ressourcer og derigennem give barnet en følelse af succes og selvværd.

Barnet skal deltage i de samme aktiviteter og indgå i de samme relationer som de andre børn i huset. Men vi skal som personale være meget opmærksomme på, at barnet har nogle andre grænser for, hvad det kan rumme.

Det er personalets opgave at inkludere disse børn i det daglige pædagogiske arbejde og dermed give dem en oplevelse af, at de er med i fællesskabet.