Generisk Apotek

Grupper

Vi er i aldersopdelte grupper:

Larver og Sommerfugle: 3-4 årige

Ugleunger: 4-5 årige

Ugler: 5-6 årige (førskolebørn)