Generisk Apotek

Friskolen

Skolen startede som Grundtvig-Koldsk Friskole i august 1992 efter lukningen af den lokale kommuneskole.

Friskolen og Naturbørnehaven ligger lige ved siden af hinanden, og børnehaven har mulighed for at benytte skolens faciliteter.

 

Friskolens værdier:

Fællesskab – ligeværd og lyst til læring

 

Se Friskolens hjemmeside:

http://www.mot-friskole.skoleintra.dk/Infoweb/Designskabelon7/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=