generiskapotek

Naturen og naturfænomener

Naturen er grundlaget for hele vores eksistens. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Gennem leg i naturen udvikles barnets logiske og matematiske kreativitet.

Børnene lærer naturen at kende og bliver fortrolige med dens finurligheder og årstider. Børnene eksperimenterer, iagttager og undrer sig sammen med andre børn og voksne.

”Vi kan ikke sanse uden at bevæge os. I naturen vækkes kroppen til større sanselighed.”

Citat: Kjeld Fredens, Hjerneforsker.

 

Vores mål er, at barnet:

-          Udvikler respekt, interesse og ansvarlighed for natur og miljø.

-          Oplever glæde og nysgerrighed ved at være i naturen.

-          Oplever naturen som et stort frirum, hvor der er mulighed for ro, fordybelse, leg og brug af fantasi.

-          Får mangeartede naturoplevelser og en viden om naturen.

-          Får mulighed for at sanse, og opleve naturens alsidighed.

 

Vores metode er, at barnet:

-          Får mulighed for at fordybe sig i naturen.

-          Møder medlevende, interesserede og ansvarlige voksne – i forhold til vores natur og miljø.

-          Præsenteres for aktiviteter, der inddrager elementer som ild, jord, luft og vand.

-          Møder voksne, der præsenterer naturen som et rum for leg, en kilde til fantasi og udfordring.

-          Møder voksne, der animerer respekt for naturen og dyrelivet.

-         Oplever årstiderne og naturens forandringer ved at være ude hver dag i al slags vejr.

-     Har mulighed for at være sammen med Naturbørnehavens to kaniner.

-     Er med til min. en uge om året at arbejde med miljøbevidsthed, dette som en del af Naturbørnehavens certificering til at få “Det grønne flag” fra Grønne Spirer.