generiskapotek.com

Medlemmer

Naturbørnehavens bestyrelse består fem forældrerepræsentanter, to suppleanter, en medarbejderrepræsentant, afdelingslederen og en repræsentant fra skolebestyrelsen.

I er altid velkommen til at kontakte Naturbørnehaven for yderligere oplysninger.