Generisk Apotek

Kulturelle udtryksformer

Det er væsentligt, at barnet kan tænke og handle kreativt for at kunne begå sig i en foranderlig verden.

Ved at kunne udtrykke sig og opnå oplevelser med forskellige kreative udtryksmuligheder åbnes barnets øjne for en nuanceret verden.

 

Vores mål er, at barnet:

-          Har lyst til og mod til at turde udtrykke sig kreativt og fantasifuldt på mange forskellige måder.

-          Tilbydes deltagelse i forskellige kulturelle, traditionsbundne og kunstneriske aktiviteter.

-          Fremme sin kreativitet og fantasi i tanke og handling.

-          Får kendskab til andre kultur.

 

Vores metode er, at barnet:

-          Møder kreative voksne, der inspirerer og nuancerer de daglige aktiviteter.

-          Har adgang til forskellige redskaber/materialer, der kan udfordre til kreativitet.

-          Udfordres i forbindelse med emneperioder.