generiskapotek.com

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse er en naturlig del af vores hverdag.

”Naturen kan betragtes som en tumleplads for kropslig udfoldelse, idet den tilbyder et godt og ujævnt terræn, der er ideelt for leg og fysik aktivitet” Citat: Bent Vigsø. Lektor US syd, Esbjerg.

 

Vores mål er, at barnet:

-          Får en forståelse af sin egen krop og erfaringer med sund levevis.

-          Lærer almindelige hygiejneregler.

-          Oplever glæde ved at bruge kroppen.

-          Bliver selvhjulpne.

-          Har en alderssvarende motorik.

 

Vores metode er, at barnet:

-          Med en høj grad af natur/udliv udfordres på alle sanser, da vi bruger naturen som legeplads og fælles oplevelsessted.

-          Støttes i at blive opmærkson på sin egen krops bevidsthed.

-          Møder et udfordrende fysisk miljø ude som inde. Herunder motorik i hallen eller i skoven.

-          Udfordres i forhold til fin- og grovmotorisk udvikling – fx tegner og snitter i træ.

-          Møder tydelige regler om, hvordan god hygiejne praktiseres.

-          Møder en dagligdag, der tilgodeser sunde leve- og spisevaner.