Generisk Apotek

Traditioner

Naturbørnehaven har flg. faste traditioner:

Affaldsindsamling

Bedsteforældredag

Børnehavens fødselsdag

Fastelavn

Julehygge

Motionsløb

Naturens dag

Overnatning for ugler

Påskefest