generiskapotek.com

Forældrearbejdsdage

Rengøring:

Den daglige rengøring i Naturbørnehaven sørger Friskolens servicepersonale og de ældste elever for.

Hver anden lørdag gør et forældrehold en grundigere rengøring af hele Naturbørnehaven og skolen.

Hvert hjem stiller med 1 voksen til rengøring 3 gange årligt.

 

Arbejdsweekend:

En lørdag i foråret indkalder Støtteforeningen alle forældre og andre medlemmer til fælles arbejdsdag.

Her males, repareres, ryddes op m.m., og den fælles frokost er dagens højdepunkt.

Hvert hjem stiller med minimum 1 voksen.

 

Julemarked:

En lørdag sidst i november afholder Støtteforeningen et kæmpe julearrangement, som involverer Naturbørnehaven, skolen og støttemedlemmer.