Generisk Apotek

Info

Priser og tilskud

Pris for heldagsplads: Følger Varde kommunes takster. Herunder søskende rabat og økonomisk tilskud. Se mere på: http://www.vardekommune.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boernepasning-/Boernehaver-og-integrerede-institutioner.aspx

Derudover betales der årligt for medlemskab af støtteforeningen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når dit barn er skrevet op til Naturbørnehaven, skal I selv melde barnet ud af dagpleje eller vuggestue. Dette sker ikke automatisk, da børnehaven ikke er en kommunal institution.