Generisk Apotek

Forældresamtaler

Opstartsmøde:

I forbindelse med at barnet starter i naturbørnehaven er der et lille opstartsmøde hvor der bydes velkommen til det nye barn og familien. Der er en rundvisning og der gives informationer om dagligdagen i børnehaven og praktiske oplysninger. Familien kan her give informationer om barnet og eventuelle særlige hensyn mm.

3 måneders samtale:

Når barnet har gået i naturbørnehaven i ca. 3 måneder indkalder gruppepædagogen, forældrene til en samtale på ca. 20 min. Her fortæller pædagogen og forældrene om hvordan de har oplevet barnets start på børnehavelivet. Der er evt. tilbagemelding på sprogvurdering.

Førskolesamtale:

I december året før barnet skal starte skole, indkalder gruppepædagogen til en forældresamtale omkring barnets skoleparathed.

___________________________________________________

Hvert år i august holdes der forældremøde med valg til forældrebestyrelsen. Udover årsberetninger og andre små oplæg, deles forældrene i børnenes grupper og hører om dagligdagen, de pædagogiske læreplaner og praktiske oplysninger.

___________________________________________________

Ud over de ovennævnte forældresamtaler og forældremøder, tilbyder vi altid samtaler hvor det er relevant for barnets trivsel og udvikling og/eller hvis forældrene har et behov.