Generisk Apotek

Alsidig personlig udvikling

For at kunne forstå og mærke andre er det en forudsætning, at man kan forstå og mærke sig selv.

 

Vores mål er, at barnet:

-          Udvikler selvstændighed og styrker selvværdet.

-          Udvikler og lærer empati.

-          Udvikler evnen til at udtrykke egne følelser og behov.

-          Får mulighed for at opleve anerkendende relationer og oplever sig værdifuld i fællesskabet.

 

Vores metode er, at barnet:

-          Bliver mødt med glæde af voksne i børnehaven.

-          Bliver mødt af anerkendende, nærværende og engagerede voksne.

-          Støttes i at kunne se og respektere egne og andres grænser – bl.a. igennem “Fri for Mobberi”.

-          Bliver mødt på det udviklingstrin, hvor barnet er – bl.a. ved at vi har aldersopdelte grupper. 

-          Oplever aktiviteter, hvor det inspireres og fordyber sig.

-          Bliver motiveret til at sætte ord på egne og andres følelser.